Видео, сүрөт: Кара-кулжалык мергенчилер бир үйүр жырткычтын изине түшүп, үчөөнү жок кылды

×